Dziś wraz z posłami Lewicy: Agnieszką Dziemianowicz-BąkMaciejem Gdulą przeprowadziliśmy w Kuratorium Oświaty w Krakowie zapowiadaną w piątek kontrolę. Bezpośrednim powodem naszej wizyty były niepokojące materiały filmowe dotyczące epidemii COVID-19 i profilaktyki zakażeń zamieszczone na oficjalnych kanałach kuratorium.Z analizy przedstawionych nam dokumentów wynika, że działania Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak w zakresie promowania akcji szczepień ograniczały się do przekazywania materiałów z Ministerstwa Zdrowia czy Ministerstwa Edukacji i Nauki do małopolskich szkół. Jedyną inicjatywą własną kurator był ponad godzinny film, który miał informować o szczepieniach.

W rzeczywistości w tym materiale “eksperci” twierdzą, że COVID-19 jedynie w małym stopniu dotyka dzieci, kwestionują zasadę Dystans, Dezynfekcja, Maseczka, a szczepionki określają mianem eksperymentów. W filmie pojawia się lekarka, której zawieszono prawo do wykonywania zawodu – właśnie w związku z jej antyszczepionkową działalnością. Kuratorium nie miało żadnych zastrzeżeń merytorycznych co do tego materiału.

Po naszej kontroli Barbara Nowak zobowiązała się do przemontowania materiałów video, w których występuje zawieszona lekarka. Sprawę sposobu wyłonienia firmy, która przygotowała na zamówienie Kuratorium Oświaty materiały zawierające antyszczepionkowe treści będziemy nadal analizować i poinformujemy o konkluzjach. Podobne kontrole Lewica podejmie także w innych kuratoriach w Polsce. Młodzież ma prawo do rzetelnych informaji opartych na badaniach naukowych!

Nagranie LIVE z konferencji prasowej.
Tagged With: