Interwencje poselskie, Kultura, Prawa pracownicze

Walka o tantiemy trwa!

Przed nami trzecie czytanie bardzo ważnej ustawy dotyczącej naszych twórców i twórczyń, zabezpieczającej ich interesy w negocjacjach z wielkimi platformami streamingowymi. Od momentu, gdy MKDiN pokazało pierwszą wersję ustawy razem z posłanką Dorotą Olko wspierałyśmy środowisko filmowców i filomowczyń - i wspólnie z nimi pracowałyśmy nad poprawkami do ustawy, przekonywałyśmy też innych posłów i posłanki do poparcia ich. Jestem pod olbrzymim wrażeniem zaangażowania i solidarności tego środowiska w walce o tę ustawę. Ale też to rozumiem: ta ustawa ma ogromne znaczenie dla tw

Kraków, Kultura

Audyt instytucji kultury – pismo do prezydenta Miszalskiego

1 marca 2024 r. pani Maria Anna Potocka podpisała 7-letni kontrakt na stanowisko dyrektorki MOCAKu. To maksymalny możliwy okres trwania kadencji. Umowę podpisano przed upływem poprzedniego kontraktu, który miał zakończyć się w listopadzie 2025 r. Środowisko artystyczne przyjęło tę decyzję z oburzeniem – przedstawiciele Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej czy Sekcji Polskiej AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki) zwracali uwagę na brak jakiejkolwiek transparentności przy podejmowaniu tej decyzji przez prezydenta Majchrowskiego. Nie był to zresztą pi