Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zapytajmy, co to za wolność, której chcecie bronić: wolność dla antynaukowych głosów profesorów, którzy szerzą antyszczepionkową propagandę; wolność do głoszenia bzdur, że oddając dziecko do żłobka, matka wyrządza mu krzywdę, jak miała mówić jedna z profesorek na Uniwersytecie Śląskim, w obronie której wtedy stawał minister Jarosław Gowin; wolność do negowania teorii ewolucji; wolność do głoszenia tez, że dzieci urodzone dzięki in vitro mają bruzdy na czołach; wolność do negowania Holokaustu. Bo ta ustawa to parasol ochronny, który chcecie roztoczyć nad osobami, które przekładają ideologię nad naukę i traktują katedrę naukową jak ambonę. Chcecie pozwolić, by to stało się ważniejsze, by naukowcy mogli negować wiedzę naukową i wyrażać swoje przekonania stojące z nią w sprzeczności. I wspierać ich w tym będzie kto? Komisja powołana przez ministra Czarnka. Tak nie robi się nauki i tak nie wspiera się naukowców. Dziękuję. (Oklaski)

Posiedzenie nr 38 w dniu 29-09-2021 (1. dzień obrad),4. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 1398 i 1430).

Tagged With: