Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Stan wyjątkowy uniemożliwia medykom i organizacjom humanitarnym prowadzenie działań w tym rejonie, ale one są prowadzone w tej strefie, w której oni mogą pracować. Dlatego bardzo chciałabym podziękować Grupie Granica, medykom na granicy, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i tym wszystkim mieszkańcom Podlasia i Lubelszczyzny, którzy niosą pomoc uchodźcom.

Stan wyjątkowy utrudnił, uniemożliwił też dostęp niezależnym mediom. Mówił pan, panie premierze, o tym, że musimy walczyć z dezinformacją, ale nie mamy żadnych obiektywnych i niezależnych relacji o tym, co dzieje się na obszarze stanu wyjątkowego. W pasie przygranicznym nie ma nie tylko polskich dziennikarzy. Nie ma także dziennikarzy BBC, Euronews czy CNN. Obrazy, które otrzymujemy, to obrazy z reżimowych, kontrolowanych przez Kreml i Łukaszenkę mediów. To także element ich działań skierowanych przeciwko Polsce. Kiedy dopuścicie dziennikarzy do tamtego rejonu? Dziękuję. (Oklaski)

Posiedzenie nr 41 w dniu 09-11-2021 (1. dzień obrad), 1. punkt porządku dziennego: Informacja rządu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych działań.

Tagged With: