Polskie teatry się zmieniają – i dzieje się tak za sprawą osób tam pracujących: aktorek i aktorów, którzy chcą, by w ich miejscu pracy (bo teatr to miejsce pracy) obowiązywały elementarne standardy dot. warunków pracy, relacji zawodowych, atmosfery. I coraz częściej słyszymy właśnie o tych pozytywnych zmianach, o zakładanych w ostatnich czasach związkach zawodowych i ich sukcesach. Pracownicy reprezentowani przez związek zawodowy są silniejsi, mają narzędzia, by pozytywnie kształtować miejsce, w którym pracują. I oczywiście nie jest też tak, że zakładanie związku to rzecz prosta – często towarzyszą temu zastraszanie związkowców, utrudnianie pracownikom zrzeszania się, próby skłócenia zespołu, skonfliktowania pracowników podejmowane przez kierownictwo. To dzieje się i w sektorze prywatnym i w tzw. budżetówce. Dziś w krakowskiej Gazecie Wyborczej głos w artykule Angeliki Pitoń „Aktorzy Teatru Groteska założyli związek zawodowy. „Chcemy teatru, w którym głos aktorów się liczy” zabrały dwie niesamowite związkowczynie – aktorki Teatru Groteska. I przede wszystkim mówią o odpowiedzialności – za zespół, za przyszłość teatru, za widzów, którą wzięli na siebie aktorzy i aktorki zakładając związek. Mówią o sukcesie jakim było wynegocjowanie zmian umów o dzieło na umowy o pracę. O tym, że mimo wygranej była też porażka – bo jedna ze związkowczyń musiała rozstać się z teatrem. Ale mówią też o nadziei: “Chcemy teatru partnerskiego, teatru, w którym głos aktorów i aktorek się liczy – pewnie można by powiedzieć, że dostrzegamy potrzebę większej demokratyzacji w teatrze. (…) Osiągnięcie naszego celu, czyli wypracowanie atmosfery wzajemnego poszanowania, przysłuży się i samemu teatrowi, i odwiedzającym go widzom. Chcemy rozwijać się właśnie dla nich.” Od miesięcy wspieram związkowców i związkowczynie z Teatru Groteska w tej walce i będę to robić nadal. A pracującym w krakowskiej kulturze przypominam, że silne związki zawodowe to lepszy dialog z pracodawcą i miastem, to szansa na poprawę sytuacji w waszym miejscu pracy. A w moim biurze zawsze znajdziecie pomoc i wsparcie w każdej tego typu sprawie!

Tagged With: