Posłanka Gosek-Popiołek i radny Łukasz Gibała zapowiedzieli złożenie uchwały obywatelskiej dotyczącej wyłączenia spod sprzedaży niektórych gruntów i lokali miejskich. Dotyczy ona m.in. terenów nieobjętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, terenów zielonych oraz przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców i krakowski okręg Partii Razem rusza ze zbieraniem podpisów mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

W gminie Kraków od wielu lat pogłębia się problem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności. W 2019 roku za średnie wynagrodzenie można było w Krakowie kupić 0,78 m2 mieszkania, a od tego czasu ceny nieruchomości tylko wzrastały. W zasobie mieszkaniowym gminy miejskiej Kraków znajdują się jedynie 14 893 mieszkania komunalne i socjalne. To bardzo niewiele w skali miasta, które zamieszkuje blisko milion osób. Kolejnym problemem jest niewystarczająca ilość terenów zielonych w mieście. Z oficjalnego dokumentu pn. „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 – 2030” wynika, że 25% mieszkańców Krakowa mieszka poza strefą dostępności trzystu metrów do terenów zielonych. W 2021 roku na wykupy terenów zielonych miasto Kraków przeznaczyło milion złotych, chociaż budżet miasta wynosił rekordowe 7,5 miliarda złotych. 

Dlatego posłanka Daria Gosek-Popiołek, radny Łukasz Gibała wraz z krakowskim okręgiem Partii Razem i Stowarzyszeniem Kraków dla Mieszkańców postanowili połączyć siły i zawiązać komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

„Zamierzamy wystąpić do Rady Miasta Krakowa z projektem uchwały dotyczącym zakazu wyprzedaży gruntów miejskich. Zasada jest prosta: tereny nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz tereny objęte mpzp i przeznaczone w nich pod zieleń, lasy i zabudowę wielorodzinną, nie mogą być sprzedawane przez miasto. Ze stosownymi wyjątkami i związanymi z nimi procedurami, chcemy, aby władze miasta zrozumiały, że mamy już dość oddawania każdej wolnej przestrzeni w ręce deweloperów. Oni mają już gdzie budować.”podkreślała Ewa Owerczuk z krakowskiego okręgu Partii Razem. 

Łukasz Gibała – radny Miasta Krakowa i lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców mówił: „Tylko w tym roku radni miejscy podjęli z inicjatywy Jacka Majchrowskiego 22 uchwały w sprawie sprzedaży na wolnym rynku mieszkań komunalnych. Sam zawsze głosuję przeciw, bo dla mnie oznacza to wyprzedaż gminnego majątku na masową skalę. Te lokale powinny służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, a nie łataniu dziury w budżecie miasta.” – apelował radny Gibała. 

„Chcemy, by Kraków był miastem nowoczesnym, czerpiącym wzory z Wiednia, oferującym ludziom godne warunki do życia. To jest intencja tej uchwały, która ma zatrzymać wyprzedaż zasobów miasta” – podkreślała Daria Gosek-Popiołek, posłanka Partii Razem.

Mieszkańcy zasługują na ochronę terenów miejskich przed wyprzedażą

Ewa Owerczuk tłumaczyła: „W styczniu tego roku Razem Kraków i inni miejscy aktywiści i aktywistki oraz mieszkańcy miasta walczyli o to, by powstrzymać sprzedaż dwóch działek gminnych przy ul. Wielickiej i Prokocimskiej w Krakowie. Dzięki złożonej do urzędu miasta petycji, naszej obecności w mediach i nagłośnieniu sprawy, sprawiliśmy że prezydent Majchrowski wycofał się ze swojego pomysłu. To był ogromny sukces obywatelski. Jednak potrzebne są nam rozwiązania systemowe, nie może być tak, że mieszkańcy i mieszkanki walczą o każde drzewo osobno, jednocześnie nie mając pewności, że tę walkę wygrają.” – zaznaczyła Owerczuk.

Aleksandra Rogalińska – liderka Alternatywy Młodych dla Krakowa przypominała: „Gdyby miejskie zielone działki bez planu zagospodarowania przestrzennego nie były przez ostatnie 20 lat sprzedawane, być może dzisiaj na Ruczaju nie mielibyśmy tak dużych osiedli bez niezbędnej infrastruktury i terenów zielonych.”

„Wierzę, że Kraków powinien być miastem prowadzącym aktywną politykę mieszkaniową, miastem dbającym o tereny zielone i miastem przyjaznym ludziom. Ta uchwała to krok w tym kierunku.” – podsumowała posłanka Gosek-Popiołek.  

Zbiórka podpisów pod projektem uchwały będzie trwała przez kilka następnych tygodni. Osoby zameldowane w Krakowie lub wpisane tutaj do rejestru wyborców mogą złożyć podpis u aktywistów i aktywistek Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i krakowskiego okręgu Partii Razem. 

Tekst uchwały wraz z uzasadnieniem: „Projekt uchwały ws. ograniczenia sprzedaży gruntów i lokali miejskich”

Tagged With: