Chcielibyście zdawać egzamin w Wielkanoc? Migranci, którzy potrzebują certyfikatu poświadczajacego ich znajomość języka polskiego musieli. Osoby podchodzące do egzaminu to przede wszystkim obywatele i obywatelki Ukrainy, Białorusi i Rosji. Większość z nich obchodziła Wielkanoc w ubiegły weekend, a właśnie wtedy przypadł termin egzaminu. A w zasadzie nie przypadł, a został wybrany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a wybór tego terminu wydaje się co najmniej niefortunny. Poszanowanie kultury i tradycji osób, które wybierają Polskę na swój dom jest niezwykle istotne, tym bardziej niepokoją mnie takie sytuacje. W opinii publicznej pojawiły się również głosy dotyczące zbyt małej liczby terminów, a także miejsc w ośrodkach odpowiedzialnych za certyfikację.

Dlatego skierowałam pismo do przewodniczącego Komisji z pytaniem o powody wyboru takiego terminu, przyjętą politykę dotyczącą międzykulturowości oraz liczbę terminów i miejsc dla zdających. Polska gościnność to nie tylko oddolne organizowanie pomocy przez obywateli, ale przede wszystkim sprawne instytucje państwowe, które wychodzą naprzeciw potrzebom migrantów, w tym szczególnie uchodźców. Liczę na rzetelną odpowiedź, a przede wszystkim wprowadzenie koniecznych zmian w duchu wrażliwości na inne kultury. Mam nadzieję, że Komisja zda ten egzamin. Będę Was informować o dalszych krokach w tej sprawie.

Tagged With: