Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Polska nie czekała na unijne sankcje, by zaproponować w ustawie zakaz importu rosyjskiego węgla – jest to uzasadnione, jest to absolutnie niezbędne – zarówno chcąc wesprzeć Ukrainę, jak i zadbać o bezpieczeństwo Polski. Ale dokładnie te same argumenty można byłoby podnieść, gdybyśmy chcieli mówić o ropie i gazie. Co więcej, byłoby to nawet bardziej uzasadnione, dlatego że węgla z Rosji sprowadzamy dziesięć razy mniej niż ropy. Więc moje pytanie jest o możliwość rozszerzenia tej ustawy właśnie o zakaz importu ropy i gazu, zwłaszcza że ostatnie badania pokazują, że Polki i Polacy są gotowi na ewentualne podwyżki cen surowców. W jednym sondażu ponad 85% ankietowanych stwierdziło, że należy zrezygnować z surowców energetycznych z Rosji nawet za cenę wyższych rachunków. Energia, która jest energią kupowaną z Rosji, która jest energią, za którą płacą swoim życiem Ukraińcy i Ukrainki, nie jest warta (Dzwonek) swojej ceny. Dziękuję. (Oklaski)

Posiedzenie nr 52 w dniu 06-04-2022 (1. dzień obrad), 1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (druki nr 2131 i 2131-A).

Tagged With: