Dziś wraz z mieszkankami i mieszkańcami okolic ul. Rydlówka protestowałam przeciwko planom zabudowy terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Wilgi. Obszar ten, będący własnością Gminy Miejskiej Kraków, znajduje się obecnie w użytkowaniu wieczystym klubu sportowego Garbarnia. Klub i miasto łączy więc umowa, zgodnie z którą celem użytkowania jest działalność sportowo-rekreacyjna. Co więcej, w toku opracowywania jest miejscowy plan zagospodarowania, który również przewiduje przeznaczenie sportowo-rekreacyjne. Niestety Garbarnia postanowiła dorobić się na tych działkach i wystąpiła o pozwolenie na budowę kilku 6-kondygnacyjnych bloków. Pozwolenie zostało wydane w marcu tego roku, Urząd Miasta, mimo iż sam sprzeciwia się zabudowie i ma inne plany wobec tego terenu, miał związane przepisami ręce. Tak, dobrze czytacie: miasto jako właściciel terenu nie może zablokować planów użytkownika wieczystego nawet jeśli są niezgodne z umową i celem użytkowania. Wprost zabraniają tego przepisy prawa budowlanego. Prowadzi to do licznych patologii, nie tylko w przypadku tych konkretnych działek. To absurdalne prawo trzeba zmienić! Tym zajmę się w Sejmie. Was zaś proszę byście podpisali petycję mieszkańców i wzmocnili ich apel do władz miasta o zablokowanie zabudowy terenów nad Wilgą. Obecnie w sądzie toczy się sprawa o wypowiedzenie umowy użytkowania wieczystego i odebranie działek Garbarni, plan miejscowy jest w trakcie opracowywania, pozwolenie na budowę zostało zaskarżone do drugiej instancji. Trwa więc wyścig z czasem i warto przypilnować magistrat, by nie zwalniał kroku.

Tagged With: