Młodzi Razem Małopolskie wystosowali do prezydenta Majchrowskiego petycję o cofnięcie patronatu nad imprezą HUNT EXPO – targami łowieckimi organizowanymi w Krakowie. W dyskusji toczącej się na Facebooku między Młodymi Razem a prezydentem, padło z jego strony stwierdzenie, że „organizatorzy podkreślają, że łowiectwo jest elementem ochrony środowiska”. Mam nadzieję, że lektura książki „Farba znaczy krew” (którą wręczyli prezydentowi Majchrowskiemu Młodzi Razem) objaśni profesorowi czym jest polowanie, ale warto zatrzymać się nad tą wyrażoną przez prezydenta opinią.

Tak, myślistwo ma wpływ na stan środowiska w Polsce, ale nie w tak pozytywny, jak przedstawiają to sami myśliwi, sposób. Narusza bowiem relacje w przyrodzie, co skutkuje pogorszeniem się sytuacji wielu gatunków zwierząt – w tym tych chronionych. Myśliwi mówią, że eliminują przede wszystkim „egzemplarze” słabsze, chore – tylko w przypadku polowań zbiorowych ta zasada jest praktycznie niemożliwa do wyegzekwowania. Obejmują one duże obszary, płoszone są wszystkie zwierzęta, dochodzi do przypadkowego postrzelenia zwierząt. To nie ma nic wspólnego z „racjonalną” gospodarką łowiecką.

Elementem stałych praktyk myśliwych jest dokarmianie zwierząt dziko żyjących, co oddziałuje na zachowania i gatunków łownych i chronionych, ma wpływ na wielkość populacji i prowadzi do rozregulowania całych ekosystemów. Tak naprawdę myśliwych nikt nie kontroluje – wieloletnie plany łowieckie nie są poddane ocenie oddziaływania na środowisko. A przecież odstrzał zwierząt takich jak sarny czy jelenie, ma wpływ na gatunki chronione jak ryś czy wilk. No i wreszcie sama lista „gatunków łownych” – przesłanką do wpisania na tę listę jest „kultywowanie tradycji łowieckich”. Przypomnę, że żyjemy w czasach szóstego masowego wymierania gatunków, a na tej liście nadal jest wiele gatunków m.in. ptaków, które dziś, choćby z uwagi na olbrzymią presję człowieka, powinny być chronione. O tych gatunkach przeczytacie więcej na stronie projektu „Pechowa Trzynastka” prowadzonego przez Fundację Niech Żyją!

Greenwashing stosują nie tylko wielkie korporacje paliwowe – na przykładzie lobby myśliwskiego w Polsce widzimy dokładnie te same zabiegi. Nie dajcie się nabrać. Podpiszcie petycję Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt ws. EXPO HUNT w Krakowie – LINK DO PETYCJI.

Aktualizacja: pod wpływem sprzeciwu mieszkańców i mieszkanek Krakowa, prezydent Majchrowski wycofał patronat honorowy nad targami łowiectwa. Presja ma sens!

Tagged With: