Pani Marszałek! Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo! Panie rzeczniku, pracę rzecznika ocenia się nie tylko po tym, jakie podejmował działania, ale także po tym, jakich nie podjął i czego nie zrobił. I o to chcę pana rzecznika zapytać. Chcę zapytać o to, czy pan zwrócił uwagę pani kurator Nowak, która po wydarzeniach w Jordanowie, po ujawnieniu tortur i przemocy nie tylko relatywizowała to, co tam się wydarzyło, ale powiedziała coś znacznie gorszego, powiedziała, że – cytując jej tweet – dzieci o specjalnych potrzebach nie potrafią zakłamywać emocji, a uczniowie z tego domu nie wykazywali w szkole lęku. Panie rzeczniku, to świadczy o tym, że pani kurator Nowak nie wie nic o rozwoju dzieci, o ich emocjach, i wykazuje się potężnymi brakami, co więcej, o tym pisze. Więc moje pytanie: Czy pan w jakikolwiek sposób zwrócił uwagę (Dzwonek) na potrzebę dokształcenia się pani kurator Nowak? Dziękuję. (Oklaski)

Posiedzenie nr 57 w dniu 22-06-2022 (1. dzień obrad), 8. punkt porządku dziennego: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2021 roku oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce (druk nr 2156) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2366).

Tagged With: