Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przez ostatnie tygodnie Polska nie stosuje Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, łamie prawo europejskie, podważa podstawowe wartości humanitarne. Uchodźcom i uchodźczyniom uniemożliwia się złożenie wniosków o azyl. Straż Graniczna wypycha ich na Białoruś. Często robi to wielokrotnie. Wśród tak nieludzko traktowanych są też kobiety i dzieci. Na granicy od prawie miesiąca koczuje grupa uchodźców i uchodźczyń z Afganistanu. Wiemy, kim są. Znamy ich nazwiska, imiona, wiemy, gdzie pracowali. Mają tutaj, po polskiej stronie, swoich prawnych pełnomocników. Są gotowi przejść całą przewidzianą prawem procedurę ubiegania się o azyl międzynarodowy. W Polsce są organizacje, które są w stanie objąć te osoby, ale także inne, ubiegające się o azyl, wsparciem i pomocą. Ale nie jest to możliwe. Wygłodzone, wychłodzone, słaniające się ze zmęczenia osoby zostały uznane za wrogów i zagrożenie przez polski rząd, który tak naprawdę realizuje ten scenariusz napisany przez Łukaszenkę. I to trzeba powiedzieć wprost.

Działania rządu to nie jest skuteczna obrona granic, to łamanie prawa, na które my jako społeczeństwo i państwo nie powinniśmy się godzić. To osłabianie Polski. To budowanie podziałów. To zbijanie kapitału politycznego na nienawiści. I to strategia, którą w Prawie i Sprawiedliwości widzieliśmy już wielokrotnie przez ostatnie lata.

Warto też powiedzieć w tym momencie, że to, co robicie, to budowanie zasieków nie tylko przed uchodźcami z Bliskiego Wschodu, nie tylko przed Afgankami i Afgańczykami. Budujecie zasieki, które sprawią, że uchodźcy i uchodźczynie z Białorusi nie będą mogli uciekać z kraju. Opozycjoniści, dysydentki, osoby więzione i torturowane przez reżim Łukaszenki korzystały do tej pory z zielonej granicy, przekraczały ją, składały wnioski o azyl, a po otrzymaniu niezbędnych zezwoleń znajdowali pracę i żyli, pracowali w Polsce. Teraz jest to utrudnione i jak mówią same Białorusinki czy Białorusini, często niemożliwe. Nie mają jak uciekać, chociaż są torturowani w białoruskich więzieniach. Muszą ukrywać się przed białoruskimi służbami. To właśnie działanie, to wasze działanie wspiera reżim Łukaszenki, i na to nie możemy się godzić.

A więc chciałabym zaapelować o stosowanie prawa międzynarodowego, o przestrzeganie konwencji dotyczącej uchodźców i realizowanie tych scenariuszy, które są dobre dla Polski, dla naszego społeczeństwa, a nie dla Łukaszenki, nie dla jego służb.

I na sam koniec. Żaden człowiek nie jest nielegalny. Dziękuję. (Oklaski)

Posiedzenie nr 36 w dniu 06-09-2021 (2. dzień obrad), oświadczenia.

Tagged With: