Polityka prywatności oraz obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Administratorem danych osobowych jest Daria Gosek-Popiołek, adres do korespondencji: ul. św. Gertrudy 14/2, 31-048 (dalej „Administrator”)

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne. Administrator otrzymał je od Państwa podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) , b) oraz art. 9 ust. 2 lit d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wyłącznie w poniższych celu nawiązania kontaktu zgodnie ze wskazanym celem (w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego).

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający na ochronie swoich praw.

Administrator wymaga podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc nawiązać z Państwem kontakt zgodnie z określonym celem:

  • Imię i nazwisko
  • Adres email

Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane do świadczenia danej usługi lub zlecenia, Administrator nie będzie mógł realizować Państwu usługi bądź zlecenia.

System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi określone w art. 24 oraz w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych.

Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Darii Gosek-Popiołek, w szczególności w zakresie: usług IT, usług i produktów KW, badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, eventów, akcji i przedsięwzięć, archiwizacji, obsługi korespondencji, a także audytorom, czy też profesjonalnym doradcom, agencjom marketingowym. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Darii Gosek-Popiołek mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych.

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe) i sądom.

Serwis może zawierać linki do innych serwisów internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do serwisów internetowych podmiotów współpracujących z Darią Gosek-Popiołek. Przechodząc na serwis internetowy strony trzeciej, Użytkownik podlegać będzie odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie zakończy się realizacja złożonego przez Państwa zlecenia, lub nie wycofają Państwo zgody na przetwarzanie danych. Administrator zapewnia, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została ona wyrażona.

Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator w sposób zautomatyzowany będzie przetwarzał Państwa dane w postaci plików cookies, czego warunki zostały opisane w osobnej Polityce cookies oraz w postaci informacji służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analitics, w zakresie: adresu IP, wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Przetwarzanie plików cookies oraz informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Podstawą prawną dla przetwarzania plików cookies oraz informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej w celach analitycznych i statystycznych jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Zasady przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Wszystkie cele związane z przetwarzaniem plików cookies zawarte są w punkcie 6 Polityki cookies.