Samorząd Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, od lat prowadzi działania na rzecz wspierania osób szczególnie uzdolnionych. To bardzo ważne, aby dostrzegać osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe młodych ludzi i aby byli oni doceniani i wspierani nie tylko przez rodzinę i najbliższych, ale również przez jednostki samorządowe.

Regulamin przyznawania takich stypendiów nie powinien jednak zawierać kryteriów, które już na starcie mogłyby wykluczyć jakąkolwiek uczennicę lub jakiegokolwiek ucznia z możliwości ubiegania się o nie. Tak bowiem wydarzyło się w przypadku Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji. Sejmik Województwa Małopolskiego w kryteriach konkursu uwzględnił… ocenę z religii. Jak jednak wiadomo, religia nie jest obecnie przedmiotem obowiązkowym w szkołach. W sytuacji braku zapewnienia przez szkoły możliwości uczestnictwa w lekcjach etyki dla osób niewyznających katolicyzmu i bezwyznaniowych, kryterium uwzględniające ocenę z religii ma charakter dyskryminujący.

Dlatego posłanka Gosek-Popiołek zwróciła się do Sejmiku Województwa Małopolskiego z apelem o zmianę regulaminu przyznawania stypendium i wycofanie religii z listy przedmiotów wliczanych do średniej ocen. Uczniowie i uczennice powinni mieć od początku możliwie jak najbardziej równe szanse na zdobycie stypendium. W końcu takie wyróżnienie otrzymuje się za osiągnięcia naukowe, a te może mieć każdy i każda – bez względu na to, czy chodzi na lekcje religii i jakie ma z niej stopnie.

Tagged With: