Kraków, Kultura

Audyt instytucji kultury – pismo do prezydenta Miszalskiego

1 marca 2024 r. pani Maria Anna Potocka podpisała 7-letni kontrakt na stanowisko dyrektorki MOCAKu. To maksymalny możliwy okres trwania kadencji. Umowę podpisano przed upływem poprzedniego kontraktu, który miał zakończyć się w listopadzie 2025 r. Środowisko artystyczne przyjęło tę decyzję z oburzeniem – przedstawiciele Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej czy Sekcji Polskiej AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki) zwracali uwagę na brak jakiejkolwiek transparentności przy podejmowaniu tej decyzji przez prezydenta Majchrowskiego. Nie był to zresztą pi