Prawa dzieci, Spotkania otwarte

Nabór do Parlamentu Młodych

Zaangażowanie młodych ludzi jest kluczowe - to wasz głos może zmienić wszystko. Dlatego zawsze zachęcałam i będę zachęcać do tego, byście wykorzystywali wszystkie narzędzia, jakie daje nam demokracja - a jednym z takich narzędzi jest właśnie Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Więc jeśli chcecie uczestniczyć w jednym z najważniejszych przedsięwzięć aktywizacyjnych młodego pokolenia w Polsce, być głosem młodzieży, zachęcam was do udziału w rekrutacji do tegorocznej edycji Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Aby dołączyć do zmagań o mandaty w VII kadencji P