Dorota Kawęcka

Dyrektorka biura

Absolwentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych "Ochrona Przyrody" na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Badaczka i koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury. W biurze poselskim koordynuje działania zespołu pracowników i asystentów społecznych oraz wspiera merytorycznie w obszarach: polityka kulturalna, ochrona przyrody i ekonomia społeczna.