Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W polskich szkołach obecnie brakuje ponad 12 tys. nauczycieli i nauczycielek. Z pracy rezygnują ci starsi, bardziej doświadczeni. Ludzie młodzi, którzy studiują na uczelniach pedagogicznych, w ogóle nie myślą już o pracy w zawodzie i coraz rzadziej wiążą się z polskimi szkołami. Jak chcecie przekonać tych młodych ludzi do tego, żeby jednak chcieli uczyć? Zamiast stabilizacji proponujecie tymczasowe rozwiązania: 2-letnie umowy, trochę wyższe wynagrodzenia niż płaca minimalna. Musimy sprawić, żeby polska szkoła była dobrym miejscem do pracy i dobrym miejscem do nauki, a tego bez stabilizacji, dobrych wynagrodzeń i właściwych ścieżek awansu zawodowego po prostu się nie zrobi. Dziękuję. (Oklaski)

Posiedzenie nr 57 w dniu 22-06-2022 (1. dzień obrad), 4. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2351 i 2357).

Tagged With: