Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wykluczenie transportowe w Polsce to realny problem wielu milionów ludzi, a dobry transport regionalny, dobry transport gminny, międzygminny to podstawa. Dzięki niemu ludzie mogą szukać pracy, kontynuować edukację, dbać o zdrowie, w końcu korzystać z kultury. Tymczasem w Małopolsce mamy do czynienia z sytuacjami, w których transport gminny i międzygminny w całości opiera się wyłącznie na prywatnych przedsiębiorcach. Bardzo często, niestety, ci prywatni przedsiębiorcy tną kursy z uwagi na wysokie koszty. Tak było w październiku 2022 r. w przypadku gmin w powiecie wadowickim. Problemy transportowe mają również mieszkańcy gminy Gdów i tak naprawdę wielu innych gmin w Małopolsce. By zapobiec tego typu sytuacjom, gdy mieszkańcy nagle dowiadują się, że od jutra czy od najbliższego tygodnia nie będą mieć transportu zbiorowego w swojej gminie czy w swojej miejscowości (Dzwonek), złożyłam poprawki, które zwiększają finansowanie transportu zbiorowego w Małopolsce. Mam nadzieję, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości z regionu takie poprawki poprą. Dziękuję.

3. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 (druki nr 2653 i 2831).

Tagged With: