Posłanka Razem Daria Gosek-Popiołek i poseł Nowej Lewicy Maciej Gdula zapowiadają złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektorkę szpitala św. Łukasza w Tarnowie. Chodzi o uporczywe naruszanie praw pracowniczych w zakresie wypłacania wynagrodzeń pielęgniarkom.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie od lipca 2022 roku nie wypłaca pielęgniarkom i położnym zatrudnionym na stanowiskach starszych asystentek należnych ustawowo podwyżek. Mówi o tym Daria Gosek-Popiołek, która interweniowała już w podobnych sprawach, chociażby w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim: „W wielu szpitalach, również w Małopolsce, mamy do czynienia z nieuwzględnieniem faktycznych kompetencji, wykształcenia i umiejętności pielęgniarek. W związku z tym proponuje się im stawki o wiele za niskie w stosunku do tego, co powinno im być zgodnie z ustawą zaproponowane.” – mówi posłanka Razem. 

W sprawie tarnowskiego szpitala interweniował także poseł Maciej Gdula: „Zmiany ustawowe miały doprowadzić do wyższych zarobków pielęgniarek i położnych, tymczasem dyrektorka szpitala robi wszystko, żeby uniknąć wypłacenia pielęgniarkom należnych im pieniędzy. Trwa spór ze związkiem zawodowym, który broni pracowniczki przed zawodową degradacją.”– podkreślał poseł.

Posłowie Lewicy interweniują w sprawie tarnowskiego szpitala

We wrześniu 2022 w tarnowskim szpitalu została przeprowadzona kontrola przez Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. „Mimo kontroli dyrektorka szpitala nie została w żaden sposób zobowiązana do wypełnienia tych zaleceń.” – mówiła posłanka Gosek-Popiołek. W związku z tym wspólnie z posłem Gdulą zwróciła się do Marszałka Kozłowskiego o udostępnienie wystąpienia pokontrolnego i sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

To nie jedyne działanie, które podjęli posłowie. W związku z uporczywością łamania ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia w placówkach leczniczych, zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury. „Przyjęcie ustawy stworzyło zobowiązanie finansowe placówki wobec pielęgniarek i położnych. W sytuacji przedłużającej się zwłoki i dowodów złej woli dyrektorki szpitala. Nie można tolerować uporczywego niedopełnienia obowiązków w sytuacji przedłużającej się zwłoki i dowodów złej woli dyrektorki szpitala.” – mówił poseł Gdula. Zawiadomienie złożył Tomasz Leśniak – działacz Nowej Lewicy i pracownik biura Macieja Gduli.

„Jeśli pielęgniarki nie będą zarabiać godnych pieniędzy, adekwatnych w stosunku do swojej wiedzy i umiejętności, ten system nigdy nie będzie sprawnie działał. Dlatego będziemy podejmować kolejne działania, dopóki nie doprowadzimy do wypłacenia pielęgniarkom należnego im wynagrodzenia.” – zapowiedziała posłanka Gosek-Popiołek. 

Tagged With: