Poznaj mój zespół

Praca poselska to praca zespołowa. Nie mogłabym realizować tak wielu działań i interwencji bez wsparcia osób pracujących w moim biurze, a także moich asystentów i asystentek społecznych. Razem tworzymy zgraną drużynę, która pracuje dla Was – moich wyborów i wyborczyń. Poznajcie mój zespół!

Zespół biura poselskiego Darii Gosek-Popiołek. Fot. Paweł Lisiecki
Dorota Kawęcka

Absolwentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych "Ochrona Przyrody" na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Badaczka i koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury. W biurze poselskim koordynuje działania zespołu pracowników i asystentów społecznych oraz wspiera merytorycznie w obszarach: polityka kulturalna, ochrona przyrody i ekonomia społeczna.

Ewa Owerczuk

Aktywistka i polityczka związana z krakowskim okręgiem Partii Razem. Studentka prawa na WPiA UJ i absolwentka studiów licencjackich z prawa własności intelektualnej. Zaangażowana w walkę na rzecz mieszkalnictwa i praw człowieka. Pełnomocniczka dwóch obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, organizatorka protestów, wolontariuszka na granicy polsko-białoruskiej. Razem z Darią Gosek-Popiołek walczy o ochronę praw pracowniczych i tanie mieszkania na wynajem dla wszystkich. 

Joanna Kudyba-Antonik

Specjalistka ds. PR i mediów społecznościowych, absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Wielokulturowy Kraków. Zaangażowana w działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, a także praw człowieka. W biurze poselskim zajmuje się kontaktem z mediami, organizacją konferencji prasowych oraz współprowadzeniem mediów społecznościowych i strony internetowej.

Michał Skrzyniarz

Przewodnik górski i instruktor przewodnictwa, absolwent SGH i École des sciences de la gestion (ESG UQAM) gdzie uzyskał tytuł MBA. Inżynier poligrafii Politechniki Warszawskiej, ojciec trójki dzieci. W biurze odpowiedzialny za doradztwo organizacyjne i polityczne. Z Razem związany od 2015 roku. Uważa, że przyszedł czas na wzmocnienie polskiego sektora publicznego, sprawiedliwą redystrybucję i państwową politykę mieszkaniową z prawdziwego zdarzenia.

Piotr Grobler

Działacz społeczny i polityczny, spółdzielca. Od ponad 10 lat mocno zaangażowany w sprawy samorządowe, uczestnik, a czasami również kreator wielu procesów dialogu i konfliktów w naszym mieście. W biurze poselskim zajmuje się głównie interwencjami i poradnictwem na rzecz obywateli i obywatelek, ale zdarza mu się również przygotowywać projekty ustaw. Prywatnie mąż i ojciec dwóch chłopców.

Zuzanna Piekarz

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowniczka korporacyjna. Instruktorka ZHP, która właśnie w harcerstwie w 2006 roku zaczęła swoją działalność aktywistyczną. Asystentka społeczna Darii Gosek-Popiołek. Najbliższe dla niej tematy to prawa człowieka i wykluczenie komunikacyjne.
W wolnym czasie kocha uczyć się języków obcych, bo w ten sposób lepiej może zrozumieć świat.