Chcemy skończyć ze spekulacjami na rynku mieszkaniowym! ‒ zapowiedziała dzisiaj posłanka Gosek-Popiołek z partii Razem, przedstawiając w Krakowie projekt ustawy antyflipperskiej, który jeszcze dziś trafi do Sejmu. Towarzyszyła jej Zuzanna Piekarz ‒ kandydatka do Rady Miasta.

Flippowanie, czyli zakup mieszkań, ich remont i odsprzedaż po wyżej cenie to zmora współczesnego rynku nieruchomości. Władze centralne wprawdzie zapowiadały ukrócenie tego procederu, jednak żadne regulacje nie zostały wprowadzone w życie. Projekt ustawy, która ukróci patologie i zapewni stabilne finansowanie programów mieszkaniowych, w imieniu Klubu Parlamentarnego Lewicy złożyła dziś posłanka Razem Dorota Olko. 

Flipping przestanie się opłacać

‒ Nasza propozycja opiera się na dwóch mechanizmach: zmiany stawki podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wprowadzenia dodatkowego, wyższego podatku na samych flipperów, w momencie zakupu przez nich trzeciego i kolejnego mieszkania w cyklu 5 letnim ‒ mówiła Daria Gosek-Popiołek, posłanka Razem. 

Podstawowa stawka PCC w przypadku zbycia nieruchomości wynosi 2% i stawka ta nie jest różnicowana w zależności od tego, czy mieszkanie było wcześniej zakupione przez flippera i jest sprzedawane po krótkim czasie z dużym zyskiem. Ustawa wprowadzi trzy nowe stawki PCC dotyczące umowy sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne:

  • 10% – w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem roku od jego zakupu,
  • 6% – w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w okresie od roku, jednak przed upływem dwóch lat od jego zakupu,
  • 4% – w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w okresie od dwóch lat, jednak przed upływem trzech lat od jego zakupu.

Drugie, dodatkowe rozwiązanie nakłada wyższy podatek na samych flipperów, w momencie zakupu przez nich trzeciego i kolejnego mieszkania w cyklu 5 letnim. Aby to osiągnąć proponuje się dodanie w ustawie PCC nowego art. 7b, zgodnie z którym w przypadku, gdy kupujący w okresie pięciu lat liczonych od końca roku, w którym kupił pierwszy lokal mieszkalny, kupuje:

  • trzecie mieszkanie, umowa objęta była stawką PCC 3%,
  • czwarte mieszkanie, umowa objęta była stawką PCC 4%,
  • piąte i kolejne mieszkanie, umowy objęte były stawką PCC 5%.

‒ Skutkami tej regulacji będzie sytuacja, w której flippowanie mieszkań przestanie być opłacalną formą działalności. Skoro ktoś chce tak budować swój biznes – do czego ma pełne prawo, to nie może być traktowany tak samo jak młoda rodzina z dwójką dzieci. Cel proponowanego rozwiązanie nie jest fiskalny, tj. nie ma służyć pozyskaniu dodatkowych środków do budżetu, lecz uniemożliwić spekulację na rynku mieszkaniowym podkreślała posłanka Razem.

Kupię mieszkanie za gotówkę na Kazimierzu”, czyli flipping po krakowsku

Z danych Rejestru Cen Nieruchomości wynika, że w Krakowie pomiędzy 2006 i 2022 rokiem doszło do 4969 flippów, z czego aż ponad połowa miała miejsce w ostatnich 3 latach badania. Tendencja jest zdecydowanie wzrostowa Udział flipperów w rynku nieruchomości w Krakowie stale wzrasta i w 2020 wynosił już 6,4%. 

‒ Z Konstytucji wynika, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem oraz że w  Polsce obowiązuje społeczna gospodarka rynkowa i czas wziąć ten zapis na poważnie. ‒ mówiła Zuzanna Piekarz, kandydatka do Rady Miasta z okręgu Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki ‒ Pozostawienie polityki mieszkaniowej w ramach wolnego rynku bez kontroli państwa doprowadza do takich patologii jak flipping. Kupowanie biletów na koncert i odsprzedawanie ich za wyższą cenę jest wykroczeniem, ale w przypadku mieszkań – co jest znacznie poważniejsze – nie ma takich regulacji. Jednocześnie ceny mieszkań w Krakowie stale wzrastają a wzrost ten jest jednym z największych w Polsce. W roku 2021 mieliśmy do czynienia nawet z akcją flipperów 100 mieszkań w 365 dni”, w ramach której konkurowali ze sobą, a celem było szybkie kupno, podbicie ceny i sprzedaż co najmniej 100 mieszkań ‒ podkreślała „dwójka” na liście Łukasza Gibały w okręgu 2.

Kraków jako miasto samodzielnie nie poradzi sobie z kryzysem mieszkaniowym. Do tego potrzebujemy narzędzi centralnych. Apeluję do krakowskich posłów: Aleksandra Miszalskiego, Rafała Komarewicza i Łukasza Kmity o poparcie dla tej ustawy – w końcu w waszych kampaniach prezydenckich mówicie o kryzysie mieszkaniowym – a flipping to jedna z odsłon tego kryzysu ‒ zaapelowała posłanka Daria Gosek-Popiołek. PRZECZYTAJ LIST DO KRAKOWSKICH POSŁÓW.

‒ Mamy nadzieję, że Platforma wyciągnie wnioski z lat swojego rządzenia, z okresu rządów PiSu i nie będzie popełniać tych samych błędów, bo sytuacja, w której w Krakowie metr mieszkania kosztuje ponad 14 tys. zł, jest patologiczna ‒  podsumowała Zuzanna Piekarz.

Tagged With: