Z przyjemnością informuję, że zostałam dziś wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu, co oznacza, że będę zasiadać w jej prezydium. Dzięki temu będę jeszcze skuteczniej walczyć o ludzi kultury, a zwłaszcza ich godne pensje i dobre warunki pracy. O dostępność kultury dla wszystkich – niezależnie od statusu majątkowego, miejsca zamieszkania czy wieku. Przed nami wiele pracy – w Sejmie i w rządzie, ale wierzę, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Tagged With: