Daria Gosek-Popiołek o tantiemach z internetu

Ostatnie tygodnie stały pod znakiem walki filmowców i filmowczyń o ich prawa. Przygotowane i uzgodnione z organizacjami z branży filmowej zostały usunięte z projektu ustawy, która jest implementacją unijnej dyrektywy dotyczącej praw autorskich. A właśnie te zapisy pozwalały na to, by polscy twórcy mogli uzyskać tantiemy od wielkich platform streamingowych.

Razem z posłanką Dorotą Olko, w odpowiedzi na apele Sekcji Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Związku Zawodowego Aktorów Polskich i innych organizacji interweniowałyśmy w tej sprawie, przekonując ministerstwo do przyjęcia dobrych dla filmowców rozwiązań.

Dziś podczas brifingu minister Sienkiewicz poinformował o zmianie stanowiska ministerstwa w zakresie zapisów o tantiemach dla twórców. Minister mówił, że przy przygotowaniu nowelizacji ustawy przyjął określoną „strategię legislacyjną” i dlatego zapisy dotyczące tantiem nie znalazły się w projekcie ustawy. Jeśli tak – to był to chyba najbardziej osobliwy model konsultacji i mam nadzieję, że kolejne ustawy m.in. ustawa o zawodzie artysty, będą jednak powstawały w mniej burzliwych okolicznościach. W momencie, gdy zobaczyłam treść ustawy implementującej dyrektywę unijną, od razu było dla mnie jasne, że rezygnacja z zapisów dotyczących tantiem z internetu to poważny błąd. Stąd debata w parlamencie, która odbyła się z inicjatywy mojej i posłanki Doroty Olko, jak również zaproszenie przedstawicieli polskich artystów do sejmu. Jestem pod wielkim wrażeniem ich determinacji, zorganizowania i zaangażowania i cieszę się, że finalnie Polska zagwarantuje twórcom prawo do tantiem z Internetu.

Cieszę się bardzo, że mogłam w sejmie i poza nim wspierać twórców i mam nadzieję, że ustawa szybko zostanie przyjęta. Gratuluję Kołu Młodych SFP, Stowarzyszeniu  Filmowców Polskich, Związkowi Zawodowemu Aktorów Polskich i wszystkim filmowcom.

A przed nami kolejne działania dotyczące artystów i twórców: ustawa o zawodzie artysty, ustawa o książce – jest naprawdę wiele do zrobienia!

Tagged With: