RDOŚ-iu! Zakochaj się w przyrodzie! – tak o zmianę w dotychczasowych praktyk apelowaliśmy dzisiaj do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska razem Akcja ratunkowa dla Krakowa, Funkcja Miasto, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Siostry Rzeki, Ratujmy kleszczowskie wąwozy, Wspólny Las, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Zielone-Kliny, Nasza Olszanica.

Ostatnie lata działań, a w zasadzie zaniedbań, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie budzą wiele naszych pytań i wątpliwości i to o nich mówiliśmy w czasie dzisiejszego protestu. Pytaliśmy dlaczego RDOŚ:- nie zabrał głosu ws projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” i pozwolił, by radni przyjęli kuriozalny projekt ochrony punktowej zamiast użytku ekologicznego? – nie podjął działań na rzecz utworzenia rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska?- nie podjął działań na rzecz poszerzenia rezerwatu Madohora – pomimo iż gmina Andrychów i organizacje ekologiczne złożyły stosowne wnioski?- nie podjął adekwatnych działań wobec zanieczyszczenia Potoku Olszanickiego? – nie zajął się sprawą likwidacji rzek Sztoły, Baby i Białej – czyli konsekwencji zaprzestania działalności kopalni rud cynku i ołowiu “Olkusz-Pomorzany” i nie zdecydował się nałożyć obowiązku opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko?- wydaje zgody na umyślne niszczenie siedlisk oraz umyślne przemieszczanie w środowisku przyrodniczych okazów kruszczyka szerokolistnego, buławnika wielokwiatowego, buławnika mieczolistnego oraz pokrzyka wilczej jagody z terenu Leśnictwa Dubie, Nadleśnictwa Krzeszowice w związku z wycinką drzew planowaną w celu powiększenia obszaru eksploatacji złoża dolomitu Kopalni Dubie?- ignoruje stan środowiska w rejonie kombinatu metalurgicznego ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie?

Obowiązkiem RDOŚ jest podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody – nie inwestorów. Razem z organizacjami pozarządowymi, aktywistkami, naukowcami i mieszkańcami Małopolski uważam, że z tego zadania się nie wywiązuje – choć posiada ustawowe kompetencje i możliwości, by chronić to co mamy najcenniejszego. Dlatego dzisiaj wspólnie złożyliśmy skargę na Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Jeśli chcecie wesprzeć nas apel, zachęcam Was do złożenia podpisu pod apelem skierowanym do GDOŚ.

Tagged With: