Dzisiaj dzień, na który przyszło nam czekać bardzo długo. Przez 8 lat widzieliśmy kpienie z państwa prawa i praw człowieka, w tym szczególnie praw kobiet. Widzieliśmy propagandę i szczucie, lekceważenie ochrony zdrowia, niszczenie kultury i edukacji, rozkradanie państwowej własności i dewastację przyrody. Dzisiaj przyszedł czas nowych rządów, które dają nadzieję na lepsze i sprawiedliwsze lata. Znacie doskonale moje wartości i priorytety. To przede wszystkim stanie po stronie ludzi, upominanie się o godne zarobki i warunki pracy, to wsparcie dla ludzi kultury, to prawa kobiet i ochrona przyrody. Podniosę rękę za każdą ustawą, która będzie nas przybliżać do silnego państwa dobrobytu, która będzie po stronie ludzi i przyrody, a nie wielkich biznesów i lobby. Możecie liczyć na to, że także tej władzy będę patrzeć na ręce. W naszym wspólnym interesie jest to, żeby debata wokół najważniejszych spraw była żywa i zawierała różne perspektywy. Zaś nowemu rządowi życzę odwagi i mądrości we wprowadzaniu tak długo wyczekiwanych zmian.

Tagged With: