Wiecie, że w Polsce istnieje szkoła, w której ponad połowa uczniów i uczennic to dzieci cudzoziemskie? Szkoła, w której wypracowano tak dobre i skuteczne metody pracy w wielojęzycznym środowisku, że odwiedzają ją naukowcy i naukowczynie z całej Europy, by nauczyć się tych metod? Szkoła, która jest bezpieczną przystanią dla dzieci z doświadczeniem traumy i migracji, a także miejscem, które każdego dnia uczy o tolerancji, akceptacji i różnorodności. To Szkoła Podstawowa w Bezwoli, która decyzją Rady Gmina Wohyń ma zostać zlikwidowana jeszcze w tym roku. Decyzja ta nie została skonsultowana z lokalną społecznością, a jednym z wątków podniesionych w uzasadnieniu przyjętej uchwały jest liczna obecność w szkole dzieci cudzoziemskich. Fakt ten jest przedstawiony w ww. dokumencie jako coś negatywnego.

Nie możemy pozwolić na utratę tego wyjątkowego punktu na edukacyjnej mapie Polski! Razem z posłanką Monika Pawłowska wystosowałam apel do Lubelskiego Kuratorium Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie o wydanie negatywnej opinii w sprawie likwidacji szkoły. Wy również możecie włączyć się w walkę o tę wyjątkową szkołę. W komentarzu znajdziecie petycję, którą przygotowała Urszula Majcher Legawiec – jedna z badaczek w europejskim projekcie „MiCreate”, prezeska Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja. W niej znajdziecie wszelkie dodatkowe informacje. Petycję jak do tej pory podpisało ponad 1500 osób. Dołączcie do nas i wspólnie uratujmy Szkołę w Bezwoli!

Link do petycji: Ratujmy Szkołę Podstawową w Bezwoli!

Tagged With: