Na początku kwietnia posłanka Daria Gosek-Popiołek otrzymała od mieszkańców Ojcowa informacje o możliwości dokonywania zrzutów nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej (gmina Sułoszowa) do rzeki Prądnik. Po interwencji posłanki WIOŚ zapowiedział kontrolę działania zakładu.

Nieprawidłowości miały polegać na dokonywaniu zrzutów nieoczyszczonych ścieków do rzeki Prądnik oraz niekontrolowanym przelewaniu się ścieków z kolektora. Informacje o możliwych nieprawidłowościach pochodziły od Beaty i Ryszarda Paprockich – mieszkańców Ojcowa, którzy od lat nagłaśniają nieprawidłowości występujące w tej okolicy. Zdjęcia rzeki Prądnik powyżej i poniżej miejsca zrzutu nieczystości z oczyszczalni, które Ryszard Paprocki umieścił w jednym z portali społecznościowych, mogą budzić duży niepokój o stan wody w tej rzece.

“W związku ze zgłoszeniem od mieszkańców, skierowałam pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pytając, czy w ostatnich trzech latach WIOŚ kontrolował tę oczyszczalnię, a jeśli tak, to jakie były wyniki tych kontroli.” – mówi posłanka Gosek-Popiołek.

Z odpowiedzi Inspektoratu dowiadujemy się, że Małopolski WIOŚ wszczął postępowanie administracyjne w związku z przekroczeniem norm jakościowych w 2019 roku. Kontrole przeprowadzone w 2020 roku nie wykazały takich przekroczeń, jednak dowiodły, że zrzut oczyszczonych ścieków ma znaczący wpływ na pogorszenie się jakości wód rzeki Prądnik. W bieżącym roku, wskutek zgłoszenia interwencyjnego, dwukrotnie pobrano próbki z wylotu oczyszczalni. Miało to miejsce 26 lutego 2021 r. oraz 30 marca 2021 r. Jak czytamy w piśmie od WIOŚ: “Wyniki badań pierwszej próbki nie wykazały zagrożenia dla środowiska, natomiast drugi pobór ujawnił możliwość nieprawidłowości w działaniu instalacji mającą odzwierciedlenie w chwilowych ponadnormatywnych stężeniach wskaźników jakościowych.” 

Efektem tych działań jest rozpoczęcie w dn. 15 kwietnia br. niezapowiedzianej kontroli w trybie interwencyjnym w Gminie Sułoszowa. Informację o ustaleniach i podjętych działaniach WIOŚ przekażę po zakończeniu czynności kontrolnych. 

Tagged With: