„Połowa mojej klasy chodzi do psychiatry, druga połowa boi się pójść” – w Krakowie odbył się Okrągły Stół ds. psychiatrii dzieci i młodzieży. Zorganizowała go posłanka Daria Gosek-Popiołek (Razem), a wzięli w nim udział lekarze, terapeutki, urzędniczki, specjaliści pracujący w ochronie zdrowia i edukacji oraz młodzież.

„Okrągły Stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” to część ogólnopolskiej akcji Lewicy. Ma być odpowiedzią na zatrważający wzrost prób samobójczych wśród młodych ludzi. Pierwsze spotkanie odbyło się w Sejmie, kolejne regionalnie w całej Polsce. Posłanka Gosek-Popiołek, która zorganizowała spotkanie w Krakowie mówiła:

– Wiemy, że sytuacja w Polsce jest dramatyczna i wymaga pilnych działań. Jako Lewica chcemy to zrobić mądrze – we współpracy ze specjalistami i słuchając potrzeb młodzieży. Dlatego jestem wdzięczna uczestnikom i uczestniczkom Okrągłego Stołu za gotowość podzielenia się swoimi doświadczeniami, krytycznymi uwagami odnośnie funkcjonowania systemu i otwartość na głos innych. To daje nadzieję na przeprowadzenie skutecznych zmian – podkreślała krakowska posłanka.

W czasie spotkania podnoszono kwestie niewydolności systemu, braku specjalistów i sposobu ich motywowania, ale też trudnych warunków pracy. Mowa była także o szkole, jako środowisku, które powinno być wspierające i o rodzicach, do których również trzeba kierować psychoedukację. Największa uwaga była skupiona na dzieciach i młodzieży, którym należy się wszelka pomoc i wsparcie. To do nich powinny być kierowane działania prewencyjne, w tym edukacja emocjonalna i antydyskryminacyjna, która może zapobiec wykluczeniu i przemocy rówieśniczej.

Mocno wybrzmiały postulaty związane z potrzebą głębokiej reformy całego systemu ‒ nie tylko ochrony zdrowia. Zdrowie psychiczne powinno być traktowane jako część dobrostanu, na który wpływ ma też przyroda, zdrowie fizyczne i media społecznościowe. Skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo postulowane przez Partię Razem mogłoby się przyczynić do odciążenia zmęczonych rodziców i specjalistów.

– Pomysłami i rozwiązaniami zaproponowanymi w trakcie spotkania podzielę się z innymi posłami i posłankami, którzy pracują nad konkretnymi ustawami. Dla mnie osobiście najcenniejsze było to, że Okrągły Stół w Krakowie był okazją do spotkania się tak wielu środowisk: lekarzy, terapeutów, osób pracujących w organizacjach pozarządowych, urzędników, a także młodzieży. Liczę na to, że ta nawiązana współpraca będzie owocować lepszym przepływem informacji, a docelowo skuteczniejszą pomocą dla tych, którzy jej potrzebują – podkreśliła posłanka Razem.

W wydarzeniu udział wzięli psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, urzędnicy oraz młodzież zrzeszona w Młodzieżowej Radzie Krakowa, Młodych Razem i Stowarzyszeniu Spójnik. Polityczki: Ewa Owerczuk i Wiktoria Aleksandra Barańska z Partii Razem. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych: Fundacja Juniper, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Małopolsce, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei i Fundacja Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej. Organizacje udzielające wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży-Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny w Tomaszkowicach, Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS, Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży CM UJ, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.

Tagged With: