„Kultura się liczy!” – to slogan, który towarzyszy nam już od wielu lat. I choć Kraków chwali się kulturą to warto jednak zastanowić się, co z ludźmi kultury. Czy ich zaangażowanie, ich osiągnięcia rzeczywiście się liczą? Czy twórcy, instytucje i władze są otwarte są na dyskusję o:

  • niepewności wpisanej w sytuację zawodową osób pracujących w kulturze i artystów związanej z uzależnieniem od grantów, umowami śmieciowymi
  • relacjach w miejscu pracy z przełożonymi i prowadzącymi jednostkę
  • funkcjonowaniu związków zawodowych w instytucjach kultury
  • roli władz samorządowych i centralnych oraz wpływie polityków na kulturę?

O tych kwestiach porozmawiamy wspólnie z krakowską posłanką Daria Gosek-Popiołek i posłanką Pauliną Matysiak (członkinią sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu) oraz zaproszonymi gośćmi.


Formuła spotkania zakłada wymianę doświadczeń i postulatów w podstolikach oraz moderowaną dyskusję podsumowującą.Poniedziałek, 8 sierpnia o godz. 18.00, w Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1. Numer sali zostanie podany w mailu z potwierdzeniem udziału.
Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja przez formularz internetowy trwa do 5 sierpnia (włącznie): https://forms.gle/PpC34smv7VL22TWY7

Tagged With: